Història La Junta Comunicats

Mapa Cotos

La Fira Social

HISTÒRIA - PRESIDENTS - PRIMERA JUNTA - SOCIS MÉS ANTICS

HISTÒRIA

La Societat de Caçadors de Solsona i Comarca és una entitat històrica. Es va crear l'octubre de 1940, El seu primer president va ser el Sr. Francisco Rovira i Call. Antigament els dirigents de la societat eren la gent amb més renom del Solsonès. En la mateixa acta es va acordar del preu d'entrada per als socis de la Societat i diu (textualment):

“Se acuerda asimismo que todos los socios que entren a formar parte de esta Sociedad tendrán que abonar cuatro pesetas por derechos de entrada, además de la quota mensual de una peseta por socio.”

La següent Junta Ordinària és va celebrar el 8-04-1941, i entre altres temes es va acordar la quota que s'hauria de pagar en concepte de Federativa (textualment):

“Se da cuenta asimismo de la comunicación suscrita por el Sr. Representante Provincial de Caza, notificando la supresión del recibo de cuadro pesetas que la Delegación Provincial libraba por cada instancia de licencia de caza, y como en la misma se ordena que la Sociedad ingresará trimestralmente una peseta por socio, se acuerda que todos los socios tendran que abonar anualmente cuatro pesetas por quota Federativa.“

La primera seu social de la Societat amb caràcter provisional (textualment):

“Esta Sociedad tendrà su domicilio social en el primer piso de la casa “Riart” de la Plaza Escolapios , habitada actualmente por Don Miguel Torres Garriga, y que se abonaran mensualmente a dicho Sr. la cantidad de veinticinco pesetas en concepto de realquiler.”

El primer estat de comptes va ser presentat en la sessió ordinària celebrat el 04-01-1942, corresponent a l'exercici de l'any 1941, i diu (textualment):

“Seguidamente por el Sr. Tesorero y Secretario se da cuenta de la situación económica de la Sociedad , cuyo libro de caja arroja la siguiente liquidación al finalizar el año 1941:

- Total ingresos 4.100 ptas -Total gastoS 1.221.65 ptas - Existencias en Caja 2.878.35 ptas
  

Al començament, els dominis dels seus caçadors s'estenien per poblacions dels voltants de Solsona, com Cardona, Torà, Ivorra, Peramola, Organyà, Oliana, Ponts i la resta de municipis del Solsonès. Els vedats de caça encara no existien. Aquesta situació va perdurar fins a principi dels anys 70, quan es van començar a crear els vedats de caça del Solsonès. Entre el 1970 i el 1972, sota la presidència de Lluís Barbens i Badia, la societat va impulsar la formació de vedats a la resta de la comarca. Després, els municipis de Llobera, Navès i Pinell van crear un vedat propi, mentre que la resta es van quedar amb Solsona, fins a arribar a les prop de 20.000 hectàrees, això comporta actualment que la Societat de Caçadors ha de tenir una relació constant amb els Ajuntaments d'aquests municipis, els quals s'adreçen sempre que els fa falta qualsevol ajut o gestió.

L' any 1998 és una altra fita que cal recordar pels caçadors. El Sr. Jaume Solé i Auguets juntament amb el Mossèn Enric Bartrina, van buscar el patró de la societat, que va resultar ser Sant Julià, un caçador que vivia a Canalda i baixava el dia de Corpus a fer ballar l'ós a la Plaça Major de Solsona. Aquest és, precisament , l'origen del ball de l'ós de les Festes de Solsona. A partir d'aquesta troballa, la Societat va crear el seu estendard, que reprodueix la figura del patró a cavall, acompanyat per un gos, que va ser beneït el dia de Corpus del 1999 pel Sr. Bisbe Antoni Deig.

La Societat de Caçadors Esportius de Solsona i Comarca és una de les entitats més arrelades al Solsonès. Té uns 215 socis, però les seves festes anuals apleguen molta més gent i nombroses autoritats, i són un autèntic esdeveniment social.

La Societat disposa actualment de cap a 17.000 hectàrees de terreny legalitzades per a la caça, que corresponen a més d'un centenar de propietaris, amb els quals s'han establert acords legals. En conjunt, avui disposa de terrenys per a la caça en vuit municipis del Solsonès: Castellar de la Ribera , Pinell, Llobera, Clariana de Cardener, Navès, Lladurs, Olius i Solsona. Actualment el seu President és el Sr.Tomas Madruga,

La Societat de Caçadors Esportius de Solsona i Comarca celebra eleccions cada any per renovar la presidència, mentre que la junta es va renovant periòdicament, sense necessitat de celebrar cap Assemblea.

Sota la presidència del Sr. Joan Albets i Cases s'han organitzat activitats tan significatives com la creació de l'estendard que representa l'entitat, la celebració del 60è aniversari, que es va fer l'any 2000, el qual es va organitzar un dinar amb la presència del llavors conseller de Medi Ambient de la Generalitat , Sr. Felip Puig, i els reponsables de la Federació de Caça de Lleida i Barcelona, que va reunir unes 400 persones. Durant aquest mateix any es van programar exposicions i xerrades.

També cal remarcar com a activitat important de la Societat de Caçadors Esportius de Solsona i Comarca, l'organització de la FIRA DEL CAÇADOR DE SOLSONA , que es va iniciar el setembre de 2004, i que s'ha anat consolidant any rere any. La fira es porta a terme al Parc de la Mina de Solsona, que és un lloc ideal per la vegetació i contacte amb la natura. Aquesta fira és important per l'exposició actualment de 30 a 40 expositors relacionats amb el món de la caça, i de més de 20 expositors de gossos de caça d'arreu de Catalunya, que és la gran motivació de la fira. La fira reuneix autoritats, col·laboradors i molt públic que no deixa de visitar-nos cada any. Cal remarcar que la novetat de la fira de l'any 2008 va ser el canvi de data, passant a celebrar-se el primer diumenge de juny.

Una altra gran activitat de la Societat de Caçadors és la celebració cada any de la seva Festa Social, que té lloc el setembre i que reuneix socis, familiars, amics, simpatitzants i alcaldes de la Comarca.

Activitats que porten a terme els socis de la Societat són la participació en alguns concursos de caça. Enguany en el Campionat Provincial de la Becada , celebrat a Trevil-Navès, el dia 29-11-2008, el guanyador va ser el Sr. Moisès Xandri i Canals.

 

   
PRESIDENTS que han passat per l'entitat.


• FRANCESC ROVIRA I CALL--------------------- 1940
• MARCEL.LÍ COROMINAS I RIU----------------- 1942
• LEANDRE MORENO I MORENO----------------- 1957
• JESÚS MONTANER I GARRIGA----------------- 1958
• FLORENCI VICENS I REIG--------------------- 1960
• LLUÍS BARBENS I BABIÀ---------------------- 1972
• JOSEP MIQUEL TORRES I ROMERO-------------1976
• ARMENGOL RIART I VILARDELL---------------- 1982
• LLUÍS BARBENS I BABIÀ----------------------- 1983
• JOAN ALBETS I CASES------------------------- 1995
• JOSÉ LUIS RETUERTO MANCISIDOR------------ 2012

- TOMAS MADRUGA SANCHEZ--------------------2015
 

 
 

LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA va ser constituïda el 08-12-1940 (segons consta en la primera Acta escrita) i va estar formada per (textualment):

 

  • Presidente: Don Francisco Rovira Call

  • Vice-Presidente: Don Luis Sala Call

  • Tresorero: Don Joaquin Fernandez Garcia

  • Secretario: Don Miguel Torres Garriga

  • Vice-Secretario: Don José Carol Company

  • Vocal 1. : Don Pedro Serra Vilanova

  • Vocal 2. : Don Ramón Vilar Solé

  • Vocal 3. : Don Salvador Garrigasait Corominas

  • Vocal 4. : Don Juan Sala Besora

  • Vocal 5. : Don José Besora Clotet

 

 

 
 

Actualment els SOCIS AMB MÉS ANTIGUITAT de la Societat són:

 • Sr. Candi Llumà i Guitart (baixa com a caçador, però es manté com a soci)
   

 • Sr. Ramon Llumà i Guitart
   

 • Sr. Carles Casafont i Mosella
   

 • Sr. Josep Rey i Farré
   

 • Sr. Florencia Gilibets i Freixes
   

Algun d'aquests socis encara poden donar testimoni d'aquella època.


 

 
 
   
   
Contenido 2